Skip to main content

15 saker att tänka på

vid upphandling av massage och köp av företagsmassage / massage på jobbet / kontorsmassage

Vill du erbjuda dina medarbetare massage på jobbet? Funderar du på att upphandla tjänsten? Med över tjugo års erfarenhet av detta så vill vi dela med oss av några saker som du bör tänka på:

Lars Carlstrand | VD Team Lars Massage AB

Lars Carlstrand | VD Team Lars Massage AB
EN GUIDE AV TEAM LARS MASSAGE

15 saker att tänka på vid upphandling av massage och köp av företagsmassage / massage på jobbet / kontorsmassage

1. Välj behandlingstyp

Det första steget i en upphandling är att beskriva vilken typ av företagsmassage som skall upphandlas och levereras. Den absolut vanligaste behandlingen är svensk klassisk massage på en massagebänk. Behandlingslängden är ofta 30 minuter, inklusive av- och påklädning samt rådgivande samtal. Ofta kallas detta för 25 minuter effektiv behandling. Varianter på behandlingslängd finns. Den finns även massage på massagestol, se förklaring längre ner i texten.

2. Subventionera företagsmassage

Hur mycket ska du subventionera massagen? Det bästa är så klart att helsubventionera den, dvs erbjuda de anställda kostnadsfria behandlingar. Många av våra kunder betalar hela massagebehandlingen som en investering i personalens hälsa. Antingen kan företaget betala hela genom en faktura från leverantören eller så kan personalen använda företagets hälsoportal eller betala behandlingen mot kvitto som sedan lämnas in till arbetsgivaren.

När konkurrensen om personal är hård, kan massage på jobbet/företagsmassage vara ett sätt att visa att ”här satsar vi på vår personal”. En full subvention lockar också flest medarbetare till att nyttja förmånen. Massage är en bevisat effektiv och lönsam friskvård och ju fler som nyttjar den, desto större effekt blir det på företagets personalhälsa. Behandlingarna ger också en minskad sjukfrånvaro. Vår statistik från 3000 kunder visar att 15% uppger minst en dag mindre sjukskrivning. Se vår statistik nedan från 3000 kunder.

0%

Har ont varje dag

0%

Fick hjälp

0%

Fick en lugn stund

0%

Fick mindre sjukskrivning

3. Delbetalningar av personalen

Delbetalning av massagebehandlingar från personalen är också vanligt. Detta kan ske på flera sätt:

  • Delbetalning med det egna friskvårdsbidraget.
  • Delbetalning med kort eller swish på nätet.
  • Delbetalning genom friskvårdsportal.

En vanlig betalningsnivå från personalen är 100 – 200 kr inkl. moms för 30 minuter företagsmassage. Ett argument för delbetalning (till skillnad från helsubvention) är dels för att få ner kostnaden för företaget, dels för att ge personalen ett eget ansvar för sina bokningar. Om ni har en friskvårdsportal så kan betalningen ske direkt genom denna. Vi har direktkopplingar till bland annat Benify och Wellnet.

4. Ingen subvention alls

Det finns också alternativet helt egen betalning från personalen. Detta kan lämpligtvis ske genom personalens friskvårdbidrag. Detta val är tyvärr det som ger lägst nyttjande av massagetjänsten under året.

5. Välj antal behandlingar

Hur ofta ska personalen gå på företagsmassage? Våra undersökningar visar att vid återkommande besvär i axlar, nacke och rygg så är klassisk massage ett kraftfullt verktyg. En lämplig frekvens är en till två gånger i månaden, dvs 12 – 24 subventionerade behandlingar per år, vilket också är den vanligaste mängden som erbjuds. Bästa behandlingseffekt skiftar med behandlingslängden, korta behandlingar kräver fler behandlingar per år och längre kräver färre. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet för att hitta en lämplig behandlingslängd och behandlingsmängd till er.

6. Välj behandlingslängd

Den absolut vanligaste behandlingen hos våra kunder är 30-minuters klassisk massage på massagebänk. Det innebär ca 25 minuters effektiv behandling, 5 minuter går åt till av- och påklädning samt samtal. Under 30 minuter hinner massören ta hand om de flesta krämpor och besvär som uppkommer vid kontorsarbete eller annat arbete. Vanligaste besvären sitter i rygg, nacke och axlar. En del företag erbjuder sina anställda 45 minuter massage och denna fungerar mycket bra, den ger en ännu djupare avslappnande effekt. Att ge personalen 60 minuter massage på jobbet fungerar inte så bra för produktiviteten, många blir helt enkelt för avslappnade för att vara effektiva resten av dagen.

7. Behandling på massagestol

När ett lämpligt behandlingsrum inte finns eller om behandlingen måste ske direkt vid arbetsplatsen så kan sittande massage med kläder på vara ett alternativ. Denna fungerar också utmärkt vi event eller friskvårdsdagar. Att erbjuda personalen 15 eller 20 minuter sittande företagsmassage fungerar bra för avslappning, den mjukar upp musklerna och ger ny energi. Den liggande massagen är bättre ur behandlingssynpunkt, men den sittande är ett helt okej alternativ. En annan fördel för dig som arbetsgivare är att kostnaden per behandling blir lägre på grund av den kortare behandlingstiden.

8. Skatteregler för massage

Företagsmassage är helt avdragsgill friskvård för företaget och förmånsfri för den anställde. Vidare kan den anställde nyttja sitt friskvårdsbidrag för hel- eller delbetalning. Se https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html

Det bästa är dock att erbjuda massagen som naturaförmån så att friskvårdsbidraget kan gå till andra aktiviteter som inte kan erbjudas på arbetsplatsen. Se punkten naturaförmån nedan.

9. Bokningssystem eller bokningslista?

Det absolut vanligaste är att de anställda bokar i ett bokningssystem på nätet. Men detta förutsätter givetvis att alla anställda har tillgång till datorer. Om så inte är fallet, är en vanlig bokningslista bäst. För att inte administrationen ska bli för stor så förutsätter en bokningslista att massagen är helsubventionerad, annars måste någon administrera listan och registrera behandlingarna så att löneavdrag kan göras för behandlingen.

Vårt eget webbokningssystem kan hantera betalning av både hel- och delsubventionering av massage samt direktkoppling till bokningsportaler.

10. Krav på leverantören

Vilka krav ska du ställa på leverantörer? Är det skillnad på en stor och liten leverantör? En stor leverantör (som Team Lars Massage) har fördelen att kunna leverera i hela landet, har tillgång till vikarier när ordinarie massör är sjuk, har ett mer avancerat bokningssystem som kan anpassas efter krav på redovisning, bokningsspärrar, betalningsmetoder etc. De har bättre resurser att kvalitetssäkra och vidareutbilda sina massörer. En enskild massör kan kanske erbjuda en mer personlig service, men där måste ni själva kvalitetssäkra massören och kan inte ställa samma krav på administrativ service.

I upphandlingen är det viktigt att ni har tänkt efter och i detalj anger vilka krav på ovan nämnda (och andra) funktioner som ni önskar. För att det ska kunna vara ett skallkrav är det bra att ni innan upphandlingen gör research på vad som är realistiskt möjligt att ha som skallkrav. Ni får gärna kontakta oss så hjälper vi till.

11. Krav på massörens kompetens

Den massör som kommer till er måste ha en bred utbildning för att kunna leverera en säker och kunnig företagsmassage till er personal. I er upphandling bör ni därför ställa som krav att massören har en certifiering av Branschrådet Svensk Massage eller likande. Massören eller massageföretaget måste också inneha en giltig patient- och ansvarsförsäkring för behandlingsskador mm. Likt alla försäkringar vill man inte att den ska användas, men den måste finnas ifall att olyckan inträffar.

massage-på-jobbet-företagsmassage

12. Underlag för prissättning

Tyvärr är lägsta pris det kriterium som ofta används, speciellt i offentliga upphandlingar. Detta motverkar tyvärr ofta massagens syfte. Ni får vad ni betalar för helt enkelt. En professionell Yrkesmassör behöver en viss prisnivå för att kunna driva sin verksamhet. För att ni som upphandlare också skall kunna stötta arbetsrättsliga principer bör ni undvika att endast gå efter lägsta pris. I prisbedömningen bör flera saker vara med: Utbildningsnivå, erfarenhet, referenser, leveranskapacitet, möjlighet till vikarier vid sjukdom, administrativt stöd och bokningssystem mm. I upphandlingen bör det också anges att ni som arbetsgivare/upphandlare står som garanter dvs. betalar för den tid massören är på företaget, oavsett om er personal bokar upp schemalagda tider eller ej. De massörer som kommer till er arbetsplats är Yrkesmassörer, de lever på sina behandlingar och tiden de är på plats.

13. Har ni ett lämpligt massagerum?

Har ni ett rum som är lämpligt för massage? För att kunna utföra en bra massage så behövs ett rum som är minst 4 x 3 meter. Helst med fönster och ventilation. Om det finns en toalett och handfat i närheten så är det också mycket bra. Det är inte ovanligt att ett vilorum eller ett konferensrum får användas när massören kommer, vilket är en helt okej lösning. Men kom ihåg att det utrymme som ställs i ordning är din massörs arbetsplats, se på den med samma ögon som ni ser på er egen personals arbetsmiljö! Om ni är osäkra på vad som fungerar så fråga oss gärna.

14. Massage som Naturaförmån

Naturaförmån är en motions- eller friskvårdsaktivitet av enklare slag som arbetsgivaren kan erbjuda kostnads- och skattefritt till sina anställda. Naturaförmån kan erbjudas utöver den anställdes friskvårdsbidrag. Företagsmassage är en sådan godkänd förmån. Det viktiga är att alla anställda får samma erbjudande. Men det behöver inte se exakt likadant ut. Till exempel kan personalen på en arbetsplats ha massage på jobbet medan personalen på en annan arbetsplats hänvisas till att gå till en mottagning. Kostnaden för arbetsgivaren behöver heller inte vara densamma för att erbjudandet ska anses likvärdigt. Du kan läsa mer här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386275.html

15. Miljöpåverkan

Givetvis skall ni kräva att er leverantör gör så litet avtryck på miljön som möjligt. Exempel på krav som ni kan ställa är ekologiska produkter och så låg förbrukning av engångsmaterial som möjligt. Kräv att din leverantör har en miljöpolicy.

Vill du veta mer?

Det som sker mellan dig och massörens händer, det är där magin sker. Du får hjälp med smärtor i kroppen, blir mer rörlig, sänker din stressnivå, får bättre cirkulation i kroppen. Du får också en lugn återhämtande stund, goda råd och ny kraft till både arbete och vardag. Det är det som ÄR Team Lars Massage.

Se vår trailer!

Fungerar massage för mig?

Svar från 3000 kunder visar

*Antal behandlingar i snitt 6-8 ggr á 30 minuter/år

75
Har ont varje dag
80
Fick hjälp
50
Fick en lugn stund
15
Fick mindre sjukskrivning