Skip to main content

Trygghetspaket Covid

Just nu pågår en Pandemi i Sverige och det innebär att vi på TLM har stärkt rutinerna för det kliniska arbetet. Kliniskt arbete är att följa hygienregler när vi arbetar med massage hos våra kunder. Att vi använder rätt rutiner, munskydd, handsprit, desinfektering, engångsmaterial mm enligt Socialstyrelsens regler för yrkesmässig hygienisk verksamhet och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi har tagit fram ett trygghetspaket för er som vill ha ett ytterligare skyddsnät.

Trygghetspaket Covid

Just nu pågår en Pandemi i Sverige och det innebär att vi på TLM har stärkt rutinerna för det kliniska arbetet. Kliniskt arbete är att följa hygienregler när vi arbetar med massage hos våra kunder. Att vi använder rätt rutiner, munskydd, handsprit, desinfektering, engångsmaterial mm enligt Socialstyrelsens regler för yrkesmässig hygienisk verksamhet och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi har tagit fram ett trygghetspaket för er som vill ha ett ytterligare skyddsnät.

TRYGGHETSPAKET COVID

TLM har ett Trygghetspaket i tre nivåer:

Strikt kliniskt arbete, ingår alltid. Se Kliniskt arbete TLM

Friskhetsintyg på behandlingsdagen, denna administrerar och kontrolleras av TLM. Se Friskhetsintyg TLM Covid

Under pandemin arbetar vi iklädda munskydd. Om ni önskar att vår massör gör en immun- eller smittest Covid 19 innan besök, medför detta en merkostnad för leveransen.

Vi anser att det kliniska arbetet och friskhetsintyget är det allra viktigaste, att både massör och kund är garanterat friska på behandlingsdagen.

Under pandemin arbetar vi alltid iklädda munskydd eller visir. Vi önskar också att våra kunder har munskydd vid behandling i ryggläge. Önskas att vår massör tar immun- och smittest under uppdraget så bekostas detta av företagskunden.

OBS! Yrkesmassage har aldrig stängts ner eller förbjudits i Folkhälsomyndighetens riktlinjer för aktiviteter som bör undvikas. Tvärtom, med allt hemarbete behövs massage mer än någonsin.

Kliniskt Arbete TLM 2020

Regler för kliniskt arbete för TLM:s massörer ute hos kund

 • Använd alltid munskydd eller visir vi behandlingen.
 • Hälsa inte kunden i hand, förklara varför och att du har precis desinfekterat dig och bänken.
 • Handtvätt 40 sekunder mellan kunderna och handsprit om det finns. Handtvätt är viktigast.
 • Använd handdukar eller bara engångsunderlägg på bänken och rengör noga efter kunden, speciellt ansiktsstöd och armstöd. Rengör även båda handtagen på dörren. Förslut soppåsen efter dagen och kasta den, alternativt kontakta företagets städansvarig för rutiner.
 • Tvätta dina arbetskläder efter varje dag eller ha flera uppsättningar. Ta hellre med en egen tröja om du inte hinner att tvätta. Tvätten skall vara minst 60 grader.
 • Om du känner minsta känning av: hosta, feber och ont i luftvägar, så stanna hemma! Likaså om kund kommer med samma typ av besvär så neka behandling artigt, men bestämt.
 • OM du tänker resa utomlands så måste vi få veta detta innan du åker. Du kommer att få automatiskt karantän 7 dagar på dina uppdrag och du behöver göra Covid-test med ett negativresultat innan du kan börja arbeta igen.
 • Följ de råd som Folkhälsomyndigheten ger och sköt om din egen hälsa såklart! Här kan du läsa frågor/svar gällande Corona https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
 • Du bör inte svara kunder på frågor om Coronavirusets effekter, smitta mm. Vi är inga experter, men lyssna på kunden går bra. Hänvisa kunderna att läsa mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Rules for clinical work at corporate customers

 • Don’t greet the customer in hand, explain why and that you have just disinfected yourself and the bench.
 • Hand wash 40 seconds between customers and hand spirit if available. Hand washing is most important.
 • Use towels or disposable covers only on the bench and carefully clean after the customer, especially face and armrests. Also clean both handles on the door. Close the garbage bag after the day and discard it, or contact the company’s cleaning manager for routines.
 • Wash your work clothes after each day or have several sets. If you don’t have time to wash, bring your own disinfected sweater. The laundry should be at least 60 degrees.
 • If you feel the slightest feeling of: coughing, fever and pain in the airways, then stay home! Likewise, if the customer comes with the same type of symptoms then refuse treatment politely, but firmly.
 • IF you have traveled abroad for the past 3 weeks, you must report this as soon as possible to the Coordinator.
 • IF you intend to travel abroad, we must know this before you go. Right now, the government recommends that we shall not go abroad. If you still go abroad you will automatically be in quarantine for 3 weeks on our assignments.
 • Follow the advice given by the Public Health Authority and take care of your own health of course! If you have any questions about Corona please contact our head quarter
 • You should not answer questions from customers about the risks, effects, infection, etc. of the Coronavirus. We are not experts but listening to the customer is OK. Refer customers to read more at www.folhalsomyndighet.se and other authorities.

Friskhetsintyg TLM 2020

Friskhetsintyg och försäkran om kliniskt arbete. Ifylles på behandlingsdagen av er massör.

 1. Bekräfta att du arbetar enligt Team Lars Massages (TLM:s) regler för kliniskt arbete och har läst och följer Folkhälsomyndighetens (www.folhalsomyndigheten.se) rekommendationer gällande arbete samt riskhantering under Coronavirusepidemin. (JA/NEJ)
 2. Har du under de senaste 14 dagarna varit utomlands och varit i kartän 7 dagar och gjort en Covid-test med negativt resultat? (JA/NEJ)
 3. Har du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har en Coronainfektion? Eller har du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har något av följande: Hosta, hög feber, ont i halsen? (JA/NEJ)
 4. Genom att skriva under detta friskhetsintyg försäkrar jag att jag kommer att arbeta hos er fullt frisk idag, enligt ovanstående punkter 1-3 och kunskapen om mitt hälsoläge idag. (JA/NEJ)

Team Lars Massage ansvarar för att detta intyg och försäkran skrivs under av vår massör på behandlingsdagen.

Questionnaire and health declaration for our masseurs working at your company tomorrow

 1. Please confirm that you have read and understood TLM:s rules for clinical work and are using/following the information on the Corona virus and related health care advice provided by Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) (YES / NO)
 2. Have you during the last 14 days been in any of the areas identified by Folkhälsomyndigheten as a risk area for COVID-19? (YES / NO)
 3. To the best of your knowledge, have you during the last 14 days been in contact with a person infected with the Corona virus? Or have you during the last 14 days been in contact with a person with following: Cough, high fever or sore throat? (YES / NO)
 4. By signing this certificate of health status, I assure that I will work with you completely healthy
  today, according to points 1-3 above and knowledge of my health situation today.

Fungerar massage för mig?

Svar från 3000 kunder visar

*Antal behandlingar i snitt 6-8 ggr á 30 minuter/år

75
Har ont varje dag
80
Fick hjälp
50
Fick en lugn stund
15
Fick mindre sjukskrivning