VÅRT MÅL


  • Att ge en avslappnande och återhämtande behandling

  • Att minska stress och muskelsmärta

  • Att öka kroppsmedvetandet och insikten om vikten av egen friskvård

  • Att generera ny energi och öka arbetsglädjen

  • Att minska sjukskrivningar

Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Tel 018-12 91 01

Copyright © Team Lars Massage AB. All rights reserved.