LÖNSAM INVESTERINGRiktad friskvård är en hälsostrategisk investering med särskilt avsatta pengar, separat från det allmänna friskvårdsbidraget. Riktad friskvård kan också ingå i ett utökat friskvårdsbidrag.

FÖRDELAR MED TLM:s RIKTADE FRISKVÅRD


  • Kan mätas och utvärderas, både vad det gäller behandlingsresultat och kostnadsbesparingar.
  • Kunden betalar enbart för den tid som inköpts. (Jämför med t.ex. bad- och gymkort, där företagets ansvariga ibland frågar sig hur ofta personalen egentligen utnyttjar förmånen.)
  • Ger mer än 100% tillbaka, ca. 2 - 8 ggr investeringen på kort och lång sikt.
  • Ger resultat direkt vid behandlingen och ännu bättre resultat på längre sikt.
  • TLM är ett hälsostrategiskt redskap som samarbetar med företagets ledning, HR, FHV, hälsoinspiratörer, välbefinnandeteam, övrig friskvård m.fl.
  • Ger företaget värdefull goodwill som en attraktiv modern arbetsgivare, som bryr sig om sina anställda. Massage på jobbet upplevs som en löneförmån och attraherar därför nya medarbetare.
  • Skapar ett ”skyddsnät”, som fångar upp problem tidigt och skickar dessa vidare till t.ex. företagshälsovård. Detta ger personalen trygghet och sparar pengar åt både företaget och de anställda.

Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Tel 018-12 91 01

Copyright © Team Lars Massage AB. All rights reserved.