RIKTAD FRISKVÅRD GÖR BÅDE FÖRETAGET OCH MEDARBETARNA TILL VINNARE.

Massage på jobbet är Riktad Friskvård och en fungerande hälsostrategisk investering i de anställdas hälsa, i syfte att öka företagets hälsokapital. I samarbetet med friskvårdsleverantören tjänar man helt enkelt pengar. Faktum är att en investering i riktad friskvård ger mer än dubbelt så mycket tillbaka! Detta är på kort sikt, på lång sikt ger det ännu mer. Riktad friskvård skall kunna mätas och utvärderas, utföras på jobbet och i nära samarbete med företagets HR-ansvariga, övrig friskvård och hälsovård.

Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Tel 018-12 91 01

Copyright © Team Lars Massage AB. All rights reserved.