INNAN MASSAGEN


Innan massagen behöver massören få veta lite om dig

  • Har du fått massage förut och hur var denna upplevelse?
  • Vad har du för önskemål och förväntningar på behandlingen?
  • Hur är ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Använder du någon medicin eller har någon sjukdom.
  • Är du gravid?

TYSTNADSPLIKT


Vi har tystnadsplikt, allt stannar mellan massören och kunden.

HYGIEN


Vi följer hälsovårdsnämndens riktlinjer för kroppsterapibehandlingar, med engångsunderlägg och desinficering av händer mm. I influensatider har vi utarbetad plan för trygg leverans.

Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Tel 018-12 91 01

Copyright © Team Lars Massage AB. All rights reserved.