DÄRFÖR SKA DU VÄLJA EN CERTIFIERAD MASSÖR


Dvs en massör, som utöver sin diplom-utbildning, också blivit godkänd vid Branschrådet Svensk Massages nationella teoretiska och praktiska prov. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel och garanterar en gemensam och tillförlitlig grundutbildning och baskompetensnivå. När du väljer en certifierad massör från TLM väljer du kvalitet och kompetens. Du väljer samtidigt god utbildning och beprövade metoder. Dessutom får du tryggheten i att massören har förbundit sig att arbeta under branschens etiska regler.

Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Tel 018-12 91 01

Copyright © Team Lars Massage AB. All rights reserved.